Ekonomska stanje kandidata za EU


BiH najsporije napreduje, Turska ima najveći i konstantan rast GDP-a

Republika Turska jedina je među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju u regionu Balkana koja ima konstantan rast bruto društvenog proizvoda