Mijo Mišić


Štednja u BiH godinama raste i dostigla je 8,9 milijardi KM

U BiH i pored nepovoljnih ekonomskih uvjeta postoje navike i građani koji se vrlo racionalno i pažljivo ponašaju kada je riječ o njihovoj ekonomiji