'Zemlja rijeka'


Voda je jedan od najznačajnijih prirodnih resursa u BiH

U Bosni i Hercegovini postoje evdentirane čak 262 manje ili veće rijeke. Stoga se za Bosnu i Hercegovinu s pravom može reći da je - zemlja rijeka